Disclamer


Op deze site vind u foto's van één fotograaf op verschillende plaatsen. De rechten van de foto's zijn voorbehouden aan de fotograaf. De webmaster van schraal.nl mag zonder opgave van reden foto's en teksten verwijderen of wijzigen

Het is verboden zonder toestemming van schraal.nl of zonder toestemming van de fotograaf / eigenaar teksten dan wel foto's te gebruiken dan wel te kopiëren.

schraal.nl is een site voor de hobbyist en voor de liefhebber. De site is een zelfstandige site en werkt niet samen met andere site's tenzij anders vermeld.


Voor vragen kunt u terecht bij de webmaster